Concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav 2023. Câte zile se pot acorda și care sunt condițiile | Demamici.ro

Concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav 2023

Concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav 2023. Câte zile se pot acorda și care sunt condițiile.

Toate persoanele care sunt asigurate la sistemul public de sănătate pot beneficia de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav. Astfel, acestea vor primi o indemnizație de 85% din valoarea veniturilor brute din ultimele șase luni. Iată toate informațiile în articolul de mai jos!

Concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav 2023

Pentru început trebuie menționat că doar persoanele care sunt asigurate la CNAS pot primi concediu medical pentru a-și îngriji copiii bolnavi. Acest tip de concediu poate fi acordat în limita a 45 de zile calendaristice pe an pentru copil.

Un alt aspect important este faptul că acest concedii medicale sunt eliberate doar de medicii care au autorizaţie de liberă practică valabilă şi care au încheiat convenţie privind eliberarea certificatelor de concediu medical, prin reprezentantul lor legal, cu o singură Casă de Asigurări de Sănătate sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării și Ordinii Publice.

Conform O.U.G. Nr.158/2005, concediul medical pentru îngrijirea copilului bolnav reprezintă un drept de asigurări sociale bazat pe principiul contributivităţii. Mai exact, cei care sunt asigurați vor putea beneficia de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani. Mai mult de atât, dacă copilul are un handicap sau suferă de afecțiuni intercurente, concediul medical se acordă până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Persoanele interesate trebuie să știe că această indemnizație este suportată integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Câte zile se pot acorda și care sunt condițiile în acest concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav 2023

Conform legilor, durata de acordare a indemnizaţiei este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil. Cu toate acestea, excepție fac copiii care au fost diagnosticați cu neoplazii, cu boli infectocontagioase, care sunt imobilizați în aparat gipsat sau au fost supuși unor intervenţii chirurgicale. În aceste condiții, durata concediului medical va fi stabilit doar de medicul curant al celui mic.

În plus, dacă sunt depășite 90 de zile, durata concediului medical pentru îngrijirea copilului bolnav va fi stabilită de medicul specialist, după ce s-a consultat cu medicul expert al asigurărilor sociale.

Totodată, concediul medical pentru îngrijirea copilului bolnav se acordă în baza codului numeric personal al copilului, indiferent că certificatul este solicitat de mama sau de tatăl acestuia.

Reprezentanții CNAS au conchis că certificatul de concediu medical trebuie să conțină și codul bolii care a determinat acordarea concediului medical, conform clasificației internaționale a maladiilor. Toate acestea se regăsesc în Instrucţiunile privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical, cuprinse în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1092/745/2020.

Cu cât este plătit acest concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav 2023

„Raportat la actele normative prin care este reglementată eliberarea concediilor medicale pentru îngrijirea copilului bolnav, medicul care a stabilit diagnosticul copilului va elibera mamei/tatălui acestuia concediul pentru îngrijirea copilului bolnav, cu înscrierea codului de diagnostic aferent afecţiunii copilului”, se arată în declarațiile făcute de CNAS.

De reținut este și faptul că indemnizațiile acordate salariaților pentru îngrijirea copilului bolnav nu se acordă în limita a cinci zile de către angajator și restul din bugetul fondului, așa cum se întâmplă în cazul concediilor medicale pentru incapacitate de plată.

Mai precis, indemnizația în valoare de 85% din veniturile brute ale ultimelor șase luni se plătește de către angajator, după care acesta își va recupera sumele ulterior de la teritorială de asigurări sociale de care aparțin.

Referințe:

Vezi și: Schimbări pentru concediul și indemnizația de creștere a copilului 2023: mai mulți bani + luna tatălui se dublează | Demamici.ro

Vezi și: Indemnizația de creștere a copilului, majorată cu 50% pentru mamele de gemeni, tripleți sau multipleți. Iată cum se calculează | Demamici.ro

Vezi și: Indemnizația de creștere a copilului s-a mărit cu circa 180 lei din luna martie. Alte 8 beneficii sociale cresc și ele cu 13,8% | Demamici.ro

Vezi și: Schimbări pentru concediul și indemnizația de creștere a copilului 2023: mai mulți bani + luna tatălui se dublează | Demamici.ro