Indemnizație creștere copil 2022. Tot ce trebuie să știi: acte necesare și condiții de acordare | Demamici.ro

copil la mama in brate

Indemnizație creștere copil 2022. Legislația din România oferă facilități consistente mamelor sau taților care intră în concediul de creștere a copilului și primesc indemnizație pentru creșterea copilului în această perioadă.

Potrivit legilor în vigoare, mama sau tatăl au dreptul la concediu și indemnizație atâta timp cât au obținut venituri salariale sau alte feluri de venituri impozabile în cel puțin 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului.

Suma de bani pe care o primesc părinții se raportează la veniturile nete obținute de aceștia. În plus, trebuie menționat că în perioada concediului de creștere a copilului, pe lângă indemnizație, părinții nu mai pot obține alte feluri de venituri, cu câteva mici excepții, despre care vă explicăm pe larg mai jos.

Legea care reglementează indemnizația pentru creșterea copilului este Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 111/2010. Se stabilește că atât mama, cât și tatăl copilului au dreptul la concediul și indemnizația de creștere a copilului în vârstă de până la doi ani (trei ani, pentru copilul cu handicap).

Indemnizaţie creştere copil 2022. Documentele necesare pentru a primi banii

Pentru a beneficia în mod legal de concediul și indemnizația de creștere a copilului, părintele interesat trebuie să depună o cerere, conform OUG nr. 111/2010, însoțită de următoarele documente (nu sunt necesare copii legalizate):

copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primeşte documentele;
actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, după caz;
actele doveditoare care să ateste veniturile obţinute în ultimele 12 luni înainte de data naşterii copilului;
dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate (sau declarația unică, acolo unde e cazul);
– dacă pe perioada celor 12 luni anterior nașterii copilului solicitantul a beneficiat de bonuri de masă, precum și de alte bonusuri oferite de către angajator, etc. (pentru care nu se plătesc asigurări sociale), va anexa la dosar și o adeverință privind cuantumul acestora.

sau – dovadă privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul şi/sau dovadă privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului precum şi copia deciziei de impunere eliberate de autorităţile competente;
sau – dovadă eliberată de autorităţile competente, în cazul persoanelor care realizează venituri neimpozabile;
sau – dovadă eliberată de autorităţile competente, în cazul asociaţilor unici;
dovadă eliberată de autorităţile competente sau angajatori din care să rezulte data de la care solicitantul se află în concediu pentru creşterea copilului; în cazul persoanelor salariate – decizie de suspendare a activităţii (original sau copie conform cu originalul) ;
sau – adeverinţă studii/diplomă de absolvire, în cazul persoanele care au urmat sau urmează o formă de învăţământ universitar, postuniversitar sau liceal;.
dosar cu şina din carton (coperţi întregi);
dovada privind suspendarea activităţii pentru perioada în care se solicită concediul pentru creşterea copilului;
– orice alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.

În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului se demonstrează prin efectuarea anchetei sociale (document ce va fi inclus în dosarul pentru acordarea dreptului împreună cu celelalte acte doveditoare), numai in situatia in care drepturile sunt solicitate direct de către tatăl copilului, conform legislatiamuncii.manager.ro.

Indemnizație creștere copil 2022. Acestea se depun, potrivit ordonanței, la Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului a oraşului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti pe raza căreia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa. Cererile sunt soluţionate prin decizie în 15 zile lucrătoare de la înregistrarea la agenţiile teritoriale (unde au fost trimise de primării), acestea fiind comunicate solicitanţilor în cinci zile lucrătoare de la emitere.

mama si copil canta la chitara

Cererea pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului, însoțită de actele doveditoare, se depune în cel mult 60 zile lucrătoare de la încetarea concediului de maternitate, indiferent de părintele care depune dosarul (concediul de maternitate este format din prenatal și postnatal, este de maximum 126 zile și are dreptul doar mama; concediile pentru sarcină și lăuzie se pot compensa între ele, în funcție de recomandarea medicului și de opțiunea persoanei beneficiare, în așa fel încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice, după data de naștere a copilului).

Ca regulă, nu se pot obține alte venituri simultan cu indemnizația de CCC. Regula e că cel ce primește indemnizația de CCC nu poate să mai realizeze și alte venituri în perioada respectivă. Altfel, se va suspenda dreptul la bani (suspendare care va interveni în ziua imediat următoare).

Indemnizație creștere copil 2022. Când se plătește indemnizația

Conform prevederilor OUG nr. 111/2010 cu modificarile şi completările ulterioare şi a OUG nr. 148/2005 republicată, drepturile reprezentând indemnizaţie se cuvin şi se plătesc:

începând cu ziua următoare celei în care încetează conform legii concediul şi indemnizaţia de maternitate (minim 42 zile calendaristice de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată.
începând cu data naşterii copilului, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile legale pentru acordarea concediului şi indemnizaţiei aferente, dacă cererea este depusă în termen de 60 zile lucrătoare de la acea dată.
– începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau plasamentului în regim de urgenţă, dacă cererea este depusă în termen de 60 zile lucrătoare de la acea dată.
– de la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap, în situaţia în care, după alegerea opţiunii de concediu de către persoana îndreptăţită , copilul este încadrat în grad de handicap, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la această dată. Dacă cererea este depusă după termenul menţionat, dreptul se acordă de la data depunerii cererii.
– de la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap, în situaţia în care după împlinirea vârstei 2 ani copilul, respectiv unul sau mai mulţi dintre copiii rezultaţi din sarcini multiple este încadrat într-un grad de handicap, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la această dată. Dacă cererea este depusă după termenul menţionat, dreptul se acordă de la data depunerii cererii.
– de la data depunerii cererii în celelalte cazuri, conform legislatiamuncii.manager.ro.

mama si copil in iarba

Indemnizație creștere copil 2022. Perioada minimă de muncă și plata indemnizației

Dacă nu ai lucrat 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului, să știi că pot fi luate în calcul mai multe activități pentru a strânge minimul de luni necesar. Astfel, sunt acceptate perioadele în care:

– ți-ai însoțit soțul în misiune permanentă în străinătate
– ai beneficiat de indemnizație de șomaj
– ai beneficiat de indemnizatie crestere copil până la 2 sau 3 ani
– ai avut pensie de invaliditate
– ai beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare sau perfecționare profesională din proprie inițiativă sau cu acordul angajatorului
– ai beneficiat de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate
– ai realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii
– ai avut pensie de invaliditate
– ai urmat sau urmezi cursurile de zi ale învățământului universitar, postuniversitar sau liceal
– au trecut cel mult 60 de zile de când ai absolvit cursurile de zi ale învățământului universitar, cu examen de diplomă și/sau licență
– pentru luna în care s-a născut copilul se ia în calcul venitul cuvenit în luna respectivă.

ATENȚIE: Mamele mai au dreptul și la concediu de maternitate: o perioadă de 126 de zile, înainte și după naștere, la alegerea ei.

Autor: Loredana Dumitrașcu

În prezent sunt de profesie mămică full time, însă la bază sunt jurnalist. De când am o minunăție de fetiță, am experimentat și nișa de parenting. Recunosc că îmi place foarte mult, de aceea, doresc să împărtășesc cu toate mămicile din experiența mea.

Pentru că sunt îndrăgostită până peste cap de minunăția mea de copil, i-am făcut o pagină de Instagram, Micuța marchiză, unde țin legătura cu mămicile din mediul online. Acolo postăm tot ce facem împreună în fiecare zi și vă așteptăm și pe voi.

Vezi si: Stimulentul de reinserție, majorat la 1500 de lei pentru părinții care se întorc la serviciu înainte de 6 luni | Demamici.ro