Acte necesare prelungire concediu creștere copil până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap | Demamici.ro

Acte necesare prelungire concediu creștere copil până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap | Demamici.ro

Acte necesare prelungire concediu creștere copil până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Încadrarea în grad de handicap o stabilește comisia de expertiză medicală unde trebuie să mergeți cu trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist.

După ce obțineți certificatul de handicap pentru copil faceți o cerere către angajator prin care solicitați prelungirea suspendării contractului individual de muncă (CIM) până împlinește copilul 3 ani (anexați și o copie după certificatul de handicap).

Acte necesare prelungire concediu creștere copil până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap

Dosarul va fi depus de către una dintre persoanele îndreptățite (mama sau tatăl), reprezentantul legal sau mandatarul, în termen de 60 de zile de la încadrarea în grad de handicap.

Concediul și indemnizația pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 ani, în cazul copilului cu handicap, se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni (consecutive/succesive) din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului. Cuantumul minim al indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât 1314 lei (suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință), iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 lei.

Dosarul cuprinde în mod obligatoriu:

1. Cerere tip;
2. Certificat de încadrare în grad de handicap al copilului sau/ și al persoanei îndreptățite – copie și original;
3. Actele de identitate ale părinților – copie și original;
4. Certificatul de naștere al copilului – copie și original;
5. Copia cererii solicitantului înregistrată şi aprobată de către angajator, din care să rezulte prelungirea concediului pentru creșterea copilul;
6. Copie după: act adițional, decizia, dispoziția de prelungire a perioadei de suspendare a contractului individual de muncă al solicitantului;
7. Celălalt părinte va prezenta:

Acte necesare prelungire concediu creștere copil până la 3 ani

  • a. Dacă nu realizează venituri – declarație pe proprie răspundere că nu realizează venituri şi că nu beneficiază de concediul pentru creșterea copilului;
  • b. Dacă este salariat: Adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că nu este/ nu a solicitat concediul pentru creșterea copilului. (Mențiune: Cel puțin o lună din perioada totală a concediului de creștere a copilului este alocată și celuilalt părinte. Dacă acest drept nu se solicită, concediul și indemnizația se reduc cu o lună).

8. Dosar cu șină;
9. Dovadă de la bancă privind COD-ul IBAN pentru solicitant/opțional;
10. Declarație pe proprie răspundere (formular tipizat).

Aici găsiți toate informațiile și cererile tip pentru prelungirea concediu creștere copil până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap.