Cum se calculează indemnizația de creștere copil pentru veniturile din drepturi de autor în 2022 | Demamici.ro

Cum se calculează indemnizația de creștere copil pentru veniturile din drepturi de autor în 2022 | Demamici.ro

Indemnizație venituri din drepturi de autor 2022. Iată modul de calcul corect al indemnizației creștere copil din cesionarea drepturilor de autor.

Potrivit prevederilor art.2 alin. (1) din OUG nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare, „Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.”, conform mmanpis.ro

Indemnizație venituri din drepturi de autor 2022. Cum se calculează

Referitor la veniturile din drepturi de autor vă facem cunoscute următoarele aspecte: Conform prevederilor art. 72^1 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, „Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, primit de la alți plătitori decât cei prevăzuţi la art. 72 alin. (2), se stabileşte de contribuabili prin scăderea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.”

Modalitatea în care sunt luate în calcul veniturile din drepturi de autor la stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului, prin deducerea cotei forfetare de 40 % din venitul brut, a fost clarificată și de către Ministerul Muncii și Justiţiei Sociale prin adresa nr. 752/MG/1775/AMD/14.06.2017, conform căreia: “…coroborând prevederile Codului Fiscal cu cele ale OUG nr. 111/2010 (art. 3 alin. (2) lit.e), venitul luat în calcul la stabilirea indemnizației pentru creşterea copilului este suma rezultată după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activități independente determinat în condiţiile legii, respectiv în cazul drepturilor de proprietate intelectuală suma rezultată după aplicarea deducerii de 40 % și a cotei de impozitare aferentă., conform mmanpis.ro

Indemnizație venituri din drepturi de autor 2022. Totodată, conform art. 3 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 111/2010, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele îndreptățite care realizează venituri din drepturi de autor, veniturile luate în calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare sunt veniturile rezultate după scăderea impozitului pe venit şi, după caz, a contribuţiilor sociale obligatorii datorate, conform legii, corespunzător fiecărei categorii de venit.

Indemnizație venituri DDA 2022. De când se calculează

Dreptul la indemnizație creştere copil a fost stabilit începând cu a 43-a zi de la data nașterii conform art. 23 din HG nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor prevede că: „(1) Dreptul reprezentând indemnizaţia pentru creşterea copilului se cuvine după cum urmează:
a) începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data naşterii copilului, indiferent de persoana îndreptățită care solicită dreptul, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;
b) începând cu data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condițiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;”

Autor: Loredana Dumitrașcu

În prezent sunt de profesie mămică full time, însă la bază sunt jurnalist. De când am o minunăție de fetiță, am experimentat și nișa de parenting. Recunosc că îmi place foarte mult, de aceea, doresc să împărtășesc cu toate mămicile din experiența mea.

Pentru că sunt îndrăgostită până peste cap de minunăția mea de copil, i-am făcut o pagină de Instagram, Micuța marchiză, unde țin legătura cu mămicile din mediul online. Acolo postăm tot ce facem împreună în fiecare zi și vă așteptăm și pe voi.