Acțiunea în stabilirea paternității din afara căsătoriei conform Codului Civil 2022: criterii eligibile | Demamici.ro

Acțiunea în stabilirea paternității din afara căsătoriei conform Codului Civil 2022: criterii eligibile | Demamici.ro

Acțiunea în stabilirea paternității din afara căsătoriei poate fi demarată de către mamă în numele copilului sau de către reprezentantul legal al copilului. Chiar dacă este pornită de mamă sau de reprezentantul legal, în cazuri speciale, acțiunea în stabilirea paternității din afara căsătoriei poate să fie continuată de către moștenitorii copilului, în condițiile prevăzute de lege.

Conform art. 415 din Codul Civil, copilul conceput și născut în afara căsătoriei poate fi recunoscut de către tatăl său. În cazul copilului din căsătorie se aplică prezumția de paternitate. Există categorii specifice de copii din afara căsătoriei pentru care se poate aplica acțiunea în stabilirea paternității:

1. Copil conceput – un copil conceput poate fi recunoscut de tatăl său dacă la naștere se află în poziția de copil din afara căsătoriei;
2. Copil născut;
3. Copil decedat – un copil decedat poate fi recunoscut de către tatăl sau, numai în situația în care există descendenți firești din partea copilului.
4. Nulitatea recunoașterii paternității, scrie dreptonline.ro.

Acțiunea în stabilirea paternității din afara căsătoriei

Conform art. 418 din Codul Civil recunoașterea paternității este lovita de nulitate numai în situațiile în care:

Recunoașterea copilului a cărui filiație stabilită conform legii nu a fost încă înlăturată. Numai în cazul în care filiația anterioară este înlăturată prin hotărâre judecătorească, recunoașterea poate fi valabilă;
– Recunoașterea a fost efectuata după decesul copilui și nu există descendenți firești lăsați de acesta;
– Recunoașterea s-a efectuat prin alte forme, diferite față de cele prevăzute prin lege.
– Prezumția paternității

 Conform Codului Civil, paternitatea se prezumă în cazul în care este dovedit faptul că pretinsul tată a conviețuit cu mama copilul în perioada timpului de concepțiune. Se ia în calcul daca acest tip de conviețuire a fost caracterizată de continuitate, chiar dacă cei doi nu locuiau efectiv împreună. Prezumția poate fi declarată nulă, dacă pretinsul tată dovedește că este exclus că el să fi participat la conceperea copilului.

Acest lucru poate fi dovedit prin diferite mijloace de probă, fie de ordin științific care explică imposibilitatea că pretinsul tată să fi participat la conceperea copilului, fie legat de lipsa de conviețuire a celor doi, în timpul conceperii copilului, conform lege5.ro.

Efectele admiterii acțiunii de stabilire a paternității

În cazul în care se admite acțiunea în stabilirea paternității, copilul va exista cu filiația stabilită de către ambii părinți. Un efect al admiterii acțiunii în stabilirea paternității poate fi schimbarea numelui de familie al copilului. Poate fi vorba de numele de familie al tatălui care se transmite copilului sau o alăturare a numelor de familie ale celor doi părinți. Printre efecte se vor numără aspecte ce țin de exercitarea autorității părintești, locuința copilului, moștenire legală, dar și obligație de întreținere.

Potrivit art. 428 din Codul Civil, după cum scrie juridice.ro, mama copilului poate să ceara pretinsului tată să plătească jumătate din sumele cheltuite în următoarele situații:

– Din timpul nașterii și lăuzie;
– Întreținerea din timpul sarcinii și din perioada de lăuzie;
– Mama poate cere aceste despăgubiri numai în situația în care a demarat acțiunea în stabilirea paternității din afara căsătoriei. Dreptul la acțiune se prescrie în trei ani de la nașterea copilului.

Vezi și: Ghidul adopției 2022: Acte necesare, cine are dreptul să adopte și cât durează procedura | Demamici.ro

Vezi și: Tichete de creșă sau grădiniță 2022, în valoare de 1500 de lei. Când s-ar putea relua emiterea lor | Demamici.ro

Vezi și: Indemnizație creștere copil 2022. Tot ce trebuie să știi: acte necesare și condiții de acordare | Demamici.ro