Pensia alimentară 2023. Condiții, mod de calcul și sancțiuni pentru neplată | Demamici.ro

Pensia alimentară 2023

Pensia alimentară 2023. Divorțul este o etapă dificilă pentru orice copil, iar în cazul în care acesta este minor, părintele care a fost decăzut din drepturile părintești trebuie să plătească pensie alimentară, în condițiile stabilite de lege.

Totuși, aceasta nu este singură situație în care trebuie plătită pensie alimentară, iar obligăția poate reveni și unui alt membru al familiei, în funcție de fiecare caz.

În cele ce urmează vei află cum se calculează pensia alimentară pentru copii, cine trebuie să plătească și care sunt sancțiunile în cazul nerespectării obligăției de întreținere.

Pensia alimentară 2023. Cine plătește pensia alimentară

Așa cum stabilește Codul Civil, aceasta este reglementată drept pensie de întreținere, însă mai este cunoscută și sub numele de pensie alimentară. Codul Civil reglementează atât obligația de întreținere, cât și pensia de întreținere.

Astfel, obligația de întreținere se referă la faptul că anumite persoane trebuie să asigure condițiile și necesarul pentru viața de zi cu zi a unui copil minor. Obligația de întreținere se face, de regulă, în natură, însă poate cuprinde și cheltuieli pentru educație sau pregătire profesională. În cazul în care nu este respectată obligația de întreținere, instanța de tutelă va obliga la plata pensiei de întreținere sau a pensiei alimentare, conform Legislația Muncii.

Conform art. 516 din Codul Civil, obligația de întreținere se aplică astfel:

– Între soț și soție;

– Rude în linie dreapta;

– Frați și surori;

– Între foști soți.

Obligația de plată între rude în linie dreapta și frați și surori se aplică și în cazul adopției. Totodată, moștenitorii sunt obligați să întrețină o persoană minoră în cazul în care părinții acestuia au decedat.

Ce este important de menționat este faptul că o persoana nu va fi obligată de instanța să plătească pensie alimentară dacă nu dispune de mijloacele necesare. La fel, o persoană poate primi pensie alimentară doar dacă nu dispune de mijloacele necesare de întreținere. Iar dacă un copil minor nu se poate întreține din munca sa, părinții trebuie să îl ajute, dar numai în cazul în care părinții au această posibilitate.

Pensia alimentară 2023. Cum se plătește pensia alimentară

Plata pensiei de întreținere este reglementată de art. 533 din Codul Civil, iar obligația de plată se aplică în următoarea ordine:

– Soți și foști soți;
– Descendentul este obligat la întreținere înaintea ascendentului, iar dacă sunt mai mulți descendenți, se aplică regula celui mai apropiat în grad;
– Frații și surorile datorează întreținere după părinți, înaintea bunicilor.

Dacă există mai multe persoane obligate la plata pensiei alimentare, toate trebuie să contribuie în funcție de mijloacele de care dispun. În cazul în care încetează adopția, persoana adoptată poate să ceară pensie alimentară doar de la rudele sale firești.

Pensia alimentară poate fi o sumă fixă sau o cotă procentuală din venitul lunar al persoanei care are obligația să o plătească. Totodată, plata este stabilită și în funcție de nevoile celui care a solicitat-o și de mijloacele de care dispune persoana care trebuie să plătească pensia alimentară. De reținut faptul că, în cazul în care este vorba de o sumă fixă, aceasta va fi indexată trimestrial, în funcție de rata inflației.

Pensia alimentară 2023. Pensia alimentară poate fi plătită astfel:

-În rate, în funcție de termenele stabilite de părți sau prin hotărârea judecătorească;
-Anticipat, o sumă care poate să acopere o perioadă mai lunga sau întreagă perioadă în care se datorează pensie alimentară, așa cum au convenit părțile sau instanța de tutelă, doar dacă persoana care este obligată la plata pensiei alimentare are posibilitate financiară.

Pensia alimentară este datorată de la data cererii de chemare în judecata. În cazul în care solicitarea a fost introdusă cu întârziere din cauza persoanei care datora pensia alimentară, aceasta poate fi acordată și pentru o perioadă anterioară.

Atenție! În cazul în care pensia alimentară nu este plătită la timp, aceasta poate fi reținută din salariu prin hotărâre judecătorească.

Pensia alimentară 2023. Cum se calculează pensia alimentară

La stabilirea posibilității de plata a pensiei alimentare se iau în calcul veniturile și bunurile persoanei care trebuie să facă plata.

Atunci când pensia alimentara trebuie plătită de către un părinte, aceasta este calculată în funcție de numărul copiilor aflați în întreținere, astfel:

– ¼ din venitul lunar pentru un copil;
– ⅓ din venitul lunar pentru doi copii;
– ½ din venitul lunar pentru trei sau mai mulți copii, conform Legislația Muncii.

Conform Codului Civil, totalul sumei care trebuie plătită sub forma de pensie alimentară, împreună cu alte obligații de plată nu trebuie să depășească jumătate din venitul lunar al persoanei care are obligația de plată.

Pensia alimentară trebuie plătită până când copilul împlinește vârstă de 18 ani, iar dacă urmează studiile la o instituție de învățământ superior, plata poate continua până la finalizarea studiilor, însă nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25 de ani.

În cazul în care se schimbă situația materială a persoanei care plătește pensia alimentară sau nevoia de întreținere a persoanei care o primește, instanța de tutelă vă decide micșorarea sau mărirea sumei sau, eventual, încetarea plății.

Atenție! În cazul în care se dovedește că o persoană nu datora plata pensiei alimentare, aceasta poate să ceară banii înapoi de la persoana care a beneficiat de întreținere sau de la cea care datora de fapt plata pensiei alimentare.

Pensia alimentară 2023. Sancțiuni pentru neplata pensiei alimentare

Conform Codului Penal, daca pensia alimentară nu este plătită, acest fapt este considerat abandon de familie și constituie o infracțiune. Acest lucru se pedepsește cu amendă sau cu închisoare de la șase luni la trei ani dacă:

– Nu este îndeplinită, cu rea-credință, obligația de întreținere;
– Pensia alimentară nu este plătită, cu rea-credință, la termenele stabilite, timp de trei luni;
– Persoana obligată la plată părăsește, alungă sau lasă fară ajutor persoana aflată în întreținere, dacă le expune la suferințe morale sau fizice.

Cu alte cuvinte, pensia alimentară trebuie plătită atunci când o persoană nu își respectă obligația de întreținere față de copilul minor sau alt membru al familiei, așa cum prevede legea. Totodată, instanța nu poate obliga la plată o persoană care nu are posibilități materiale, la fel cum o persoană nu poate primi pensie alimentară dacă dispune de mijloacele necesare pentru întreținere.