Când încep înscrierile la grădiniță și la creșă pentru anul școlar 2023-2024. Documentele necesare | Demamici.ro

înscrierile la grădiniță și la creșă pentru anul școlar 2023-2024

Înscrierile la grădiniță și la creșă pentru anul școlar 2023-2024. Părinții își pot înscrie copiii cu vârste între 3 și 5 ani la grădiniță din luna mai, pentru anul școlar 2023-2024, potrivit unui document publicat de Ministerul Educației. Amintim că înscrierea copiilor la creșă începe tot în luna mai.

Documentul trimis de Ministerul Educației prevede, referitor la înscriere, faptul că părinții pot comunica unității de învățământ și prin fax, poștă electronică sau telefonic, datele necesare (date privind solicitantul, date privind copilul) pentru a se realiza planificarea pentru depunerea dosarelor.

Când încep înscrierile la grădiniță și la creșă pentru anul școlar 2023-2024

Etapa de depunere a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura conform planificării realizate de unitatea de învățământ, pe zile și pe intervale orare. Planificarea va fi postată atât pe site-ul unității de învățământ, cât și la avizier.

Ce mai scrie în documentul trimis inspectoratelor: „Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică, cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare.”

Potrivit Inspectoratului Școlar, documentele necesare înscrierii sunt:

  • cererea de înscriere;
  • copie certificat de naștere copil;
  • copii CI părinți/tutori/reprezentanți legali;
  • hotărâri judecătorești (dacă este cazul);
  • declarația acord de înscriere la unitatea solicitată semnată de ambii părinți/tutori/reprezentanți legali;
  • documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale și specifice, dacă este cazul
  • fișa medicală completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie.

Inspectoratul Școlar nu menționează în lista cu documentele necesare înscrierii și adeverința de salariat din partea părinților, cu toate că aceasta apare în procedura Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Înscrierea copiilor la școală în 2023 – 2024. Tot ce trebuie să știe părinții despre depunerea dosarelor

Înscrierea copiilor la școală în 2023 – 2024. Tot ce trebuie să știe părinții despre depunerea dosarelor.

Și în anul şcolar 2023 – 2024 înscrierea în clasa pregătitoare a copiilor se va face în două etape, potrivit unui ordin al Ministerului Educației.

Așadar, în prima etapă, cererile de înscriere vor putea fi depuse de părinți la școli din 3 până în 18 mai 2023, iar rezultatele primei etape vor fi afișate la sfârșitul aceleiași luni.

Înscrierea copiilor la școală în 2023 – 2024

În a doua etapă, cererile de vor depune până spre mijlocul lunii iunie, iar listele finale vor fi afișate în 15 iunie 2023. Cererile vor putea fi transmise online, prin poștă sau depuse direct la secretariatul școlii.

Calendarul înscrierii copiilor în clasa pregătitoare, în anul școlar 2023 – 2024, este cuprins în Ordinul ME 3.704/2023, ce se aplică din 2 martie.

Prima etapă de înscriere:

  • pe 30 martie 2023 se vor afișa circumscripțiile școlare și planul de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar;
  • în 4 aprilie 2023 se anunță, prin afișare la sediul școlii sau/și pe site-ul acesteia, a criteriilor specifice de departajare a copiilor;

Citește continuarea aici.

Vezi și: Înscrierea copiilor la școală în 2023 – 2024. Tot ce trebuie să știe părinții despre depunerea dosarelor | Demamici.ro

Vezi și: Când începe școala în anul școlar 2023-2024? Proiectul propus de Ministerul Educației | Demamici.ro