Din ianuarie 2023 se dau 100 lei în plus la salariu pentru părinții cu copii înscriși într-o unitate de învățământ. Ce trebuie să conțină dosarul | Demamici.ro

Din ianuarie 2023 se dau 100 lei în plus la salariu pentru părinții cu copii înscriși într-o unitate de învățământ. Ce trebuie să conțină dosarul | Demamici.ro

Se dau 100 lei în plus la salariu pentru părinții cu copii. Ordonanța de Urgență nr. 16 din 15 iulie 2022 stabilește că deducerea personală suplimentară se acordă părinților care au salarii, indiferent de nivelul acestora. Copilul trebuie să fie înscris într-o unitate de învățământ.

Ordonanța de Urgență nr. 16 din 15 iulie 2022 a modificat Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Prevederile referitoare la deducerea personală suplimentară au intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2023. Articolul 77 din Ordonanța de Urgență menționată mai sus se modifică astfel:

Se dau 100 lei în plus la salariu pentru părinții cu copii

„(10) Deducerea personală suplimentară se acordă astfel:

a) 15% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la nivelul prevăzut la alin. (3);

b) 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învățământ, părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.

(11) Prin părinte, în sensul alin. (10) lit. b), se înțelege: părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, adoptatorul, persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției, persoana care are în plasament copilul sau în tutelă, persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

100 lei la salariu pentru părinții. Cum se procedează în situația în care copilul este întreținut de ambii părinți

În situația în care copilul este întreținut de ambii părinți, atunci deducerea personală suplimentară se acordă unuia dintre părinți. Părintele trebuie să prezinte documentul care să ateste înscrierea copilului într-o unitate de învățământ și o declarație pe propria răspundere, mai menționează sursa menționată mai sus.

„(12) În cazul în care copilul este întreținut de ambii părinți, deducerea personală suplimentară prevăzută la alin. (10) lit. b) se acordă unuia dintre părinți prin prezentarea documentului care atestă înscrierea copilului într-o unitate de învățământ și a unei declarații pe propria răspundere din partea părintelui beneficiar.”

Ce se întâmplă dacă părintele desfășoară activitatea la mai mulți angajatori

Dacă părintele lucrează pentru mai mulți angajatori, acesta are obligația să declare că nu beneficiază de astfel de deduceri de la un alt angajator.

„(13) În situația în care părintele desfășoară activitate la mai mulți angajatori, în plus față de documentele prevăzute la alin. (12), părintele care beneficiază de deducerea personală suplimentară prevăzută la alin. (10) lit. b) are obligația să declare că nu beneficiază de astfel de deduceri de la un alt angajator.”

Cum se obțin cei 100 de lei la salariu

Pentru a beneficia de deducerea personală suplimentară de 100 lei/lună, părintele trebuie să prezinte angajatorului o declarație pe propria răspundere că celălalt părinte nu beneficiază de această deducere. De asemenea, trebuie să prezinte un document care atestă înscrierea copilului la unitatea de învățământ.

Pentru a beneficia de această facilitate, este nevoie ca fiecare părinte să depună actele necesare la angajatorul său. Dacă dosarul nu este depus, părintele nu va beneficia de deducere.

De aceea, pentru a beneficia chiar de la începutul anului de cei 100 lei în plus la salariu, este important să te grăbești să depui dosarul la angajatorul tău.

Vezi și: Concediul de creștere a copilului 2023! Principalele modificări ce vor intra în vigoare de anul viitor | Demamici.ro

Vezi și: Schimbări în concediul pentru creșterea copiilor. „Luna tatălui” se transformă în două luni din concediul total | Demamici.ro